Dignus.cz přináší užitečný informační systém školky, uvedený informační systém školky je užitečný pro mateřské školy, jesle nebo i dětské skupiny

Žádaný systém docházky zpracovaný firmou Dignus je aplikovatelný na rodiče, jejich děti i pracovníky. Vynikající online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má snadný systém užívání a je stoprocentně zabezpečen. Dignus informační systém školky byl připraven pro pracovníky školky, jejich zaměstnavatele i rodiče, pomáhá spolupracovat vychovatelům s rodiči. Modul poskytuje potřebné informace pro rodiče, Dignus byl vyroben pro umísťování fotografických snímků a čerstvých zpráv, stejně tak se dají uložit i podklady pro fakturace. Stejně tak se díky přezkoumanému, a přesto jednoduchému systému možné vypočítat školné na základě docházky. Snadný informační systém školky pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům třeba při správě a evidenci dovolenek. Potřebné statistiky a sestavy jsou zpracovávány pro management školních zařízení.

Provozovatel MŠ nebo jeslí si ze zákona musí průběžně evidovat docházku, proto je nezbytné zavést evidenci svěřených děti. Užitečný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus udělal systém elektronické evidence docházky za využití čipů anebo karet. Dignus program usnadňuje práci zaměstnancům, k tomu navíc usnadní registraci celého provozu mateřské školky, jeslí anebo dětské skupiny. Provozovatel modulu před spuštěním programu zaměstnancům konkrétního školního zařízení předvede, vyřeší se prvotní nesnáze, jakékoliv dotazy budou okamžitě zodpovězeny.

Modul Dignus se stane přítelem i těm, již se více podílejí na vzdělávání dětí než na práci s počítačem. Modul má za úkol ulehčení administrativní práce na minimum. Pro MŠ, jesle a dětské skupiny se program staví na míru a v zašifrovaném módu, modul Dignus je chráněn proti přístupu jiných osob než administrátorů.